Veža Euphoria

Aktuálne

Po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia sa výstavba Polyfunkčného objektu KVP – Veža Euphoria oficiálne zahájila dňa 12.09.2018. Generálnym dodávateľom stavby je spoločnosť COLAS Slovakiaa.s., ktorá má bohaté skúsenosti s projektmi ako EcoPoint Office Center, showroom Moris Slovakia, Duett Business Residence a iné. Aktuálne informácie ako aj fotodokumentáciu výstavby nájdete na našej facebookovej stránke https://www.facebook.com/bytyeuphoria/ alebo osobne v predajnom centre na Rooseveltovej 12 v Košiciach.

Momentálne je ukončených všetkých 11. nadzemných podlaží a sú ukončené všetky vnútorné rozvody a sadrové omietky. Zároveň sa pokračuje v maľbe spoločných priestorov, zatepľovaní objektu a výstavbe vonkajších parkovacích miest.

Prečítajte si ostatné aktuality