Štandardy bytov

Všeobecné štandardy platné pre všetky byty

Základy

 • pilotové základy s pásovými trámami železobetónovými, monolitická základová doska v 1:PP s vodostavebného betónu

Zvislé nosné konštrukcie

 • železobetónový skelet vytvorený nosnými stĺpmi v 1.PP , 1.NP a 2.NP, nosným stenovým systémom z monolitického železobetónu v 3.NP až 11.NP, resp. nosné murované konštrukcie

Vodorovné nosné konštrukcie

 • železobetónová monolitická doska, monolitické železobetónové schodisko

Obvodový plášť

 • tehlové murivo zateplené izoláciou na kontaktnej fasáde, štruktúrovaná ušľachtilá omietka alebo kombinácia s odvetranou fasádou v zmysle projektovej dokumentácie

Vnútorné priečky

 • tehlová priečka hr. 115 mm alebo 200mm

Medzibytové deliace steny

 • monolitické železobetónové steny hr. 200 mm – vysoká zvuková nepriezvučnosť

Povrchy stien

 • vnútorné omietky a strop: sádrové

Povrchy podláh

 • v byte: samonivelizačný anhydridový poter
 • v spoločných priestoroch: keramická dlažba
 • na balkónoch: betónová dlažba z vymývaného betónu na terčíkoch

Klampiarske a zámočnícke konštrukcie

 • žľaby a okapové rúry: materiál – lakoplastový plech
 • zábradlie balkóna: oceľové s komaxovou povrchovou úpravou, výplň z bezpečnostného skla

Vchodové dvere do bytu

 • bezpečnostné vchodové dvere s požadovanou požiarnou odolnosťou do bezpečnostnej oceľovej zárubne

Okná

 • okná plastové s izolačným trojsklom, otváravo sklopné
 • parapety vonkajšie: lakoplastový plech
 • parapety vnútorné: plastové

Elektroinštalácie

 • elektromer pre každý byt umiestnený na prízemí bytového domu, vývody pre svietidlá, vypínače, zásuvky, vývod pre e. sporák (380 V) a vývod pre digestor

Inštalácie slaboprúd

 • príprava pre TV, internet, telefón, domový vrátnik, optický rozvod

Vykurovanie

 • vykurovanie bytov – podlahové, – rebríkový radiátor v kúpeľni nie je predmetom dodávky

Zdravotechnika

 • rozvody vody a kanalizácie pre kúpeľňu, WC a kuchyňu, samostatný vývod pre napojenie práčky, vodomery pre studenú vodu, zvislé kanalizačné stúpačky v jadrách zo zvukotlmiaceho materiálu.

Výťah

 • 2x osobný výťah s maximálnou kapacitou 6 osôb v Severnom vchode
 • 1x osobný výťah s maximálnou kapacitou 6 osôb v Južnom vchode

Vstup do bytového domu

 • bezbariérový vstup, keramická dlažba s protišmykovou úpravou, vchody kryté markízou, otváranie vchodu na magnetický čip

Oplotenie

 • v celej zadnej časti areálu oplotená oplotením doplneným o živé ploty a vzrastlú zeleň, s domovým vrátnikom a automatická brána na diaľkové ovládanie pre parking

Sadové úpravy

 • výsadba trávnika, vysadenie drevín, kvetov, živého plota okolo oplotenia areálu

Komunikácie

 • areálové chodníky z betónovej dlažby, parkovacie miesta z plastových zatrávňovačov a areálové komunikácie z asfaltu

Osvetlenie

 • v rámci areálu, vrátane osvetlenia parkoviska ( viď. projektová dokumentácia)

Špecifické štandardy bytov

11.NP Apartmány

 • na terase je na podlahe uložená časť umelá tráva / časť dlažba
 • zábradlie oceľové so sklenenou výplňou
 • okná sú hliníkové, posuvno – výklopné
 • v cene apartmánov je klimatizácia (systém split)