Režijné náklady bytu

Náklady na vykurovanie a ohrev vody

Pripravili sme pre Vás materiál, ktorý Vám pomôže zorientovať sa v nákladoch na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody v jednotlivých bytoch. Predpokladané ročné náklady sú uvedené v eurách pre každý byt samostatne a sú vyrátané na základe týchto predpokladov:

  • normatívna spotreba teplej vody pre 2-5 osôb na byt (podľa veľkosti bytu)
  • teplota v miestnostiach v zimnom období sa uvažuje 21°C pre obytné miestnosti, 24°C pre kúpeľne

Vykurovanie bude zabezpečované centrálne. Zdroj tepla a teplej vody pre jednotlivé bytové domy zabezpečujú výmenníkové stanice v jednotlivých objektoch, ktoré budú napojené na horúcovod spoločnosti TEKO, a.s.

V jednotlivých bytoch sa uvažuje s podlahovým vykurovaním. Spotreba tepla (vykurovanie a ohrev TÚV – teplej úžitkovej vody ) bude meraný pri vstupe do bytu samostatným meračom.

Náklady na elektrickú energiu a vodu

Náklady na elektrickú energiu a vodu závisia od počtu osôb v domácnosti a ich zvyklostí, mali by byť v rovnakej výške ako vo vašom predchádzajúcom bývaní.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte, radi Vám radi pomôžeme a poradíme.