Harmonogram výstavby

Časový harmonogram výstavby nových bytov projektu Veža Euphoria v Košiciach

1

september 2018

zahájenie stavby bytového projektu Veža Euphoria

2

júl 2019

ukončenie hrubej stavby

3

október 2019

ukončenie fasády a rozvodov

4

november 2019

kolaudácia novostavby Veža Euphoria