Financovanie

Rezervačná záloha

vo výške 2.000,- € spolu s Rezervačnou zmluvou slúži na rezerváciu vami vybraného bytu do podpisu zmluvy o budúcej zmluve. Rezervačná záloha vám bude vrátená pri úhrade depozitu. Zaväzujeme sa, že počas 20-dňovej lehoty, bude vami vybraný byt rezervovaný pre vás a nebude ponúkaný na predaj.

Depozit

slúži ako zábezpeka, je splatný pri podpise zmluvy o budúcej zmluve a je súčasťou kúpnej ceny. Ponúkame vám aj možnosť zložiť depozit u notára.

Financovanie kúpnej ceny

Zálohovými platbami, z vlastných zdrojov alebo hypotekárnym úverom

1

VÝŠKA DEPOZITU

2-izbový byt: 5.000,- €
3-izbový byt: 9.000,- €
4-izbový byt: 15.000,- €
2

40% Z KÚPNEJ CENY

Splatnosť po zapísaní rozostavaných bytov do katastra nehnuteľností. Zároveň po ukončení hrubej stavby, je byt zapísaný na liste vlastníctva.

Predbežný termín splátky

december 2019

3

15% Z KÚPNEJ CENY

Splatnosť po realizácii všetkých rozvodov zdravotechniky, kúrenia, vzduchotechniky a elektroinštalácie.

Predbežný termín splátky

február 2020

4

DOPLATOK KÚPNEJ CENY

od ktorej sa odpočíta depozit – splatnosť po kolaudácii, pred odovzdaním bytu.

Predbežný termín splátky

jún 2020

Viac informácií o rôznych možnostiach financovania hypotekárnym úverom získate u hypotekárnej špecialistky

finportal

Hypotekárna špecialistka

PaedDr. Jana Astrabová
podriadený finančný agent
spoločnosť Finportal,a.s.
registračné číslo v NBS 205417

0905 557 438
astrabova@bcbuilding.sk